کمک نقدی

ستاد دیه استان گیلان

مشخصات موسسه
نام: ستاد دیه استان گیلان
تلفن: 33254405 013
آدرس: گیلان، رشت، میدان شهرداری، زیرکوچه، ستاد دیه استان گیلان

ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه)
شماره حساب بانک تجارت
0800209900