حمایت از کمپین سبد شب عید نوروز

گروه جهادی میر طیبی

مشخصات موسسه
نام: گروه جهادی میر طیبی
تلفن: 02133438356
آدرس: میدان عباسپور خ عباسپور پ ۱۲ واحد ۲

181308011502323089شماره حساب
۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۱۸۳۴۹۳ شماره کارت
۷۵۰۶۳۰۱۸۱۳۰۸۰۱۱۵۰۲۳۲۳۰۸۹ شبا