کمپین نیکوکاری کمپین تهیه سبد معیشتی عیدانه

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری کمپین تهیه سبد معیشتی عیدانه

  نام کمپین:

کمپین تهیه سبد معیشتی عیدانه


  تاریخ ثبت:

1400/11/30


  تاریخ پایان:

1400/11/20


  بودجه موردنیاز:

16,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

0 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

16,000,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
0 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
در آستانه سال جدید بر آن شدیم تا با همکاری شما عزیزان برای خانواده های نیازمند بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه مهرورزان شو ش دانیال بسته های معیشتی عیدانه تهیه کنیم شاید بهاری شود دلهای زمستانی شان تلفن تماس 06142830268 واتساب09166829536

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 105 مرتبه