لیست خیریه های تهران و شهرستان ها

سفیر عاطفه ایوان
تصویر خیریه
سفیر عاطفه ایوان
ایوان
آموزش معلولین,آموزشی,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های نقدی,خیریه های ساخت مسکن
خیریه عزیز فاطمه (س)
تصویر خیریه
خیریه عزیز فاطمه (س)
اهواز
چندمنظوره
دستان مهربانی مدافعان سلامت
تصویر خیریه
دستان مهربانی مدافعان سلامت
کوهدشت
آموزش افراد محروم,آموزش فنی و حرفه ای افراد محروم,آموزش معلولین,آموزشی,بازپروری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست,بازپروری معتادین,بازپروری نوجوانات بی سرپرست یا بدسرپرست,توانیابی معلول...
موسسه خیریه دست های مهربان
تصویر خیریه
موسسه خیریه دست های مهربان
بندر عباس
بازپروری معتادین,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,چندمنظوره,خیریه های ساخت سرپناه,شناسایی افرا...
قمربنی هاشم علیه السلام
تصویر خیریه
قمربنی هاشم علیه السلام
مبارکه
آموزش افراد محروم,آموزش فنی و حرفه ای افراد محروم,آموزش معلولین,آموزشی,بازپروری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست,بازپروری معتادین,بازپروری نوجوانات بی سرپرست یا بدسرپرست,بیمارستان خیری...
گروه جهادی میر طیبی
تصویر خیریه
گروه جهادی میر طیبی
تهران
توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت جوانان قمر بنی هاشم
تصویر خیریه
مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت ج...
سرخس
شناسایی افراد نیازمند
چهارده معصوم شهرضا
تصویر خیریه
چهارده معصوم شهرضا
شهرضا
توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,سایر امور درمانی
گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام
تصویر خیریه
گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خد...
زابل
آموزش افراد محروم,آموزشی,بیمارستان خیریه,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک ...