مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت جوانان قمر بنی هاشم

خدمات خیریه مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت جوانان قمر بنی هاشم :شناسایی افراد نیازمند


عضویت:1400/09/16

مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت جوانان قمر بنی هاشم

خدمات خیریه:

شناسایی افراد نیازمند


محل خیریه:

خراسان رضوی - سرخس


مدیر خیریه:

محمد رضا زیکن


شناسه ملی:

0819683361


شماره ثبت:

209120030


آدرس:

سرخس:ابتدای بلوار امام رضاع شرقی


تلفن تماس:
05134529990

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  مجتمع فرهنگی و مذهبی بیت العباس هیئت جوانان قمر بنی هاشم


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • شناسایی افراد نیازمند
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
شناسایی نیازمندان شهرستان،توزیع نان،غذای گرم،پوشاک

امضای موسسه: