خیریه شمیم مهر فاطمه شیراز

خدمات خیریه خیریه شمیم مهر فاطمه شیراز :توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,حمایت از بیماران,حمایت از بیماران خاص,سایر امور درمانی,شناسایی افراد نیازمند,کمک ارزاق,مشاوره تحصیلی و آموزشی


عضویت:1400/07/24

خیریه شمیم مهر فاطمه شیراز

خدمات خیریه:

توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,حمایت از بیماران,حمایت از بیماران خاص,سایر امور درمانی,شناسایی افراد نیازمند,کمک ارزاق,مشاوره تحصیلی و آموزشی


محل خیریه:

فارس - شیراز


مدیر خیریه:

ابراهیم صبوری


شناسه ملی:

۱۴۰۰۹۴۱۹۸۹۰


شماره ثبت:

۴۲۹۲


آدرس:

شیراز چهار راه زندان به سمت سرسپاه نبش کوچه ۴۶


تلفن تماس:
07138352492_۰۹۳۷۷۵۶۴۵۸۰

تلگرام:

اینستاگرام:
Shamimngo

وب سایت:
Shamimmehrfatemeh.blogfa.com


  خیریه شمیم مهر فاطمه شیراز


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه
  • جمع آوری کمک های نقدی
  • حمایت از بیماران
  • حمایت از بیماران خاص
  • سایر امور درمانی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
حمایت ازایتام ومعلولین زیر ۱۵سال باداشتن مجوز رسمی وقانونی،ساعت کاری شنبه تاپنج شنبه صبحها ازساعت ۸الی ۱۳:۳۰،عصرها ۱۷الی۱۹بجز پنج شنبه عصر وروزهای تعطیل آماده دریافت کمکهای نقدی وغیر نقدی شما بزرگواران می باشیم.باتشکر

امضای موسسه: حامی ایتام