گروه جهادی میر طیبی

خدمات خیریه گروه جهادی میر طیبی :توزیع کمک نقدی بین نیازمندان


عضویت:1400/10/07

گروه جهادی میر طیبی

خدمات خیریه:

توزیع کمک نقدی بین نیازمندان


محل خیریه:

تهران - تهران


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

2229608789


شماره ثبت:

996806319052


آدرس:

میدان عباسپور خ عباسپور پ ۱۲ واحد ۲


تلفن تماس:
02133438356

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  گروه جهادی میر طیبی


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
,عضو هیئت مدیره موسسه و خیریه سروش آسایش نوی پویا دبیر مجمع خیرین منطقه ۷ شهرداری تهران عضو افتخاری مجمع خیرین منطقه ۱۵ و ۱۲ و چهار و ۱۴ شهرداری تهران عضو افتخاری خیرین بهزیستی تهران شمیرانات شهرری و استان تهران مدیر کارآفرینی بنیاد خرد و فعال اجتماعی در زمینه آسیب‌های خانواده و کودک کار عضو مجمع خیرین محله اتابک عضو مجمع خیرین محله خاتون مشاور امور فرهنگی و روابط عمومی و مسئول آموزش مدیر وصول مطالبات شرکت رایان سایپا مدیر اجرایی و مسئول ادبی اداری بیش از ۱۰۰ جشن گلریزان برای بچه‌های اعدام بهزیستی عضو افتخاری خادم یاری آستان قدس رضوی منطقه ۷ شهرداری تهران برگزارکننده خدمت در کار خیریه برگزار کننده ۵۰ همایش و مراسم خیریه و کنسرت

امضای موسسه: