ستاد دیه استان گیلان

خدمات خیریه ستاد دیه استان گیلان :جمع آوری کمک های نقدی


عضویت:1400/08/17

ستاد دیه استان گیلان

خدمات خیریه:

جمع آوری کمک های نقدی


محل خیریه:

گیلان - رشت


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

010100459815


شماره ثبت:

11705


آدرس:

گیلان، رشت، میدان شهرداری، زیرکوچه، ستاد دیه استان گیلان


تلفن تماس:
33254405 013

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  ستاد دیه استان گیلان


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • جمع آوری کمک های نقدی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:

امضای موسسه: