خیریه مهرورزان شوش دانیال

خدمات خیریه خیریه مهرورزان شوش دانیال :حمایت از بیماران سرطانی


عضویت:1400/08/18

خیریه مهرورزان شوش دانیال

خدمات خیریه:

حمایت از بیماران سرطانی


محل خیریه:

خوزستان - شوش


مدیر خیریه:

عبدالکریم فیاض


شناسه ملی:

14003919943


شماره ثبت:

83


آدرس:

شوش خیابان محمد منتظری طبقه همکف پلاک 121


تلفن تماس:
06142830268

تلگرام:
t.me/mehrvarzanshush

اینستاگرام:
/mehrvarzanshush

وب سایت:
/mehrvarzanshush.ir


  خیریه مهرورزان شوش دانیال


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • حمایت از بیماران سرطانی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
هشت سال فعالیت در زمینه کمک رسانی ورایزنی با مراکز درمانی در سطح کشور جهت در مان وبرگزاری چندین همایش در خصوص نحوه پیشگیری از بیماری سرطان

امضای موسسه: