گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام

خدمات خیریه گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام :آموزش افراد محروم,آموزشی,بیمارستان خیریه,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,چندمنظوره,حمایت از بیماران,خیریه های ساخت مدرسه,خیریه های ساخت مسکن,درمانگاه خیریه,سایر امور درمانی,شناسایی افر...


عضویت:1400/08/29

گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام

خدمات خیریه:

آموزش افراد محروم,آموزشی,بیمارستان خیریه,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,چندمنظوره,حمایت از بیماران,خیریه های ساخت مدرسه,خیریه های ساخت مسکن,درمانگاه خیریه,سایر امور درمانی,شناسایی افر...


محل خیریه:

سیستان و بلوچستان - زابل


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

۱۴۰۱۰۲۶۱۹۰۷


شماره ثبت:

۲۳۳


آدرس:

زابل بلوار آیت الله بختیاری بلوار رضوان


تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۴۲۱۶۳۸

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  گروه جهادی و خیریه ام المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • آموزش افراد محروم
  • آموزشی
  • بیمارستان خیریه
  • توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
در زمینه عمرانی ، ساخت بیش از ۷۲ منزل و ۲۰۰ عدد سرویس بهداشتی رایگان ساخت نانوایی و آشپزخانه و بیمارستان و مدرسه و... اشتغالزائی، برای حدود ۲۰۰ نفر کارگاه عروسک بافی ، سوزن دوزی کندو عسل و... درمانی ، کمک هزینه ترخیص و درمان و دارو بیماران و... فرهنگی ، برپایی ایستگاه های صلواتی و اردو جهادی فرهنگی در روستاها و... زمینه تعلیم و تربیت ،آموزش دانش آموزان از پایه ابتدایی تا کنکور و... امدادی توزیع بسته ارزاق و توزیع غذا گرم و... آماده همکاری با سایر خیریه ها و خیرین و گروه جهادی جهادی به ویژه در سطح سیستان و استان

امضای موسسه: