ثبت نام رایگان خیریه سرو

  • راهنمای سریع ثبت نام
  • در قسمت تلفن همراه یک تلفن معتبر وارد نمایید
  • نام کاربری باید قبلا توسط خیریه دیگری ثبت نشده باشد
  • نام کاربری باید با حروف انگلیسی باشد و مخفف یا نام خیریه باشد مثلا khemamhasan