کمپین های نیکوکاری خیریه ها


کمپین نیکوکاری
کمپین عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال
تصویر خیریه
بودجه: 20,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/02/20
تاریخ پایان: 1401/03/31
کمپین نیکوکاری
کمپین تهیه سبد معیشتی عیدانه
تصویر خیریه
بودجه: 16,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/11/01
تاریخ پایان: 1400/11/20
کمپین نیکوکاری
نیاز فوری جهت تامین عمل جراحی قلب ،ریه و کلیه ها به مبلغ 50میلیون تومان
تصویر خیریه
بودجه: 50,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/11/01
تاریخ پایان: 1400/11/30
کمپین نیکوکاری
سبد شب عید نوروز
تصویر خیریه
بودجه: 50,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/10/07
تاریخ پایان: 1400/12/29
کمپین نیکوکاری
آزادسازی ۲۰ نفر از زندانیان مهریه (۲۰ سکه برای ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد)
تصویر خیریه
بودجه: 240,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/08/20
تاریخ پایان: 1400/10/20
کمپین نیکوکاری
ساخت مدرسه
تصویر خیریه
بودجه: 15,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/08/15
تاریخ پایان: 1401/10/05