کمپین نیکوکاری پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان

  نام کمپین:

پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان


  تاریخ ثبت:

1401/07/05


  تاریخ پایان:

1401/07/30


  بودجه موردنیاز:

100,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

0 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

100,000,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
0 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
موسسه مهرورزان تنها حامی بیماران مبتلا به سرطان در شهرستان شوش دانیال موسسه مهرورزان. در جهت کمک به هزینه عمل جراحی بیماران مبتلا به سرطان از تمامی عزیزانی که امکان کمک مالی دارند درخواست می کند تا کمک های خود را به شماره حساب هایی که در ادامه ذکر می شود واریز نمایند. این کار خداپسندانه شما موجب خواهد شد تا مسئولین خیریه ما نیاز نیازمندانی که شناسایی کرده اند را رفع کنند و موجب بهبود شرایط و اوضاع آنها شوند. قطعا اگر در این وضعیت کشور دست همنوع خودتان را بگیرید یک کار خداپسندانه و بسیار زیبا انجام داده اید پس از این کار منصرف نشوید. با آرزوی اینکه دیگر هیچ نیازمندی روی این کره خاکی وجود نداشته باشد. روابط عمومی موسسه مهرورزان

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 182 مرتبه