کمپین نیکوکاری کمپین کمک به خرید آمپول زاک آریا

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری کمپین کمک به خرید آمپول زاک آریا

  نام کمپین:

کمپین کمک به خرید آمپول زاک آریا


  تاریخ ثبت:

1402/01/09


  تاریخ پایان:

1402/02/10


  بودجه موردنیاز:

100,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

405,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

99,595,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0.4درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
4 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
دوشا دوش یکدیگر در تهیه دارو وآمپول برای بیماران مبتلا به سرطان گامی برداریم، موسسه مهرورزان حامی بیماران مبتلا به سرطان شما نیکوکاران را دعوت به مشارکت در تامین آمپول و داروی بیماران مبتلا به سرطان می نماید

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 513 مرتبه