کمپین نیکوکاری پویش کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری پویش کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند

  نام کمپین:

پویش کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند


  تاریخ ثبت:

1401/06/02


  تاریخ پایان:

1401/06/31


  بودجه موردنیاز:

50,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

0 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

50,000,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
0 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
همین حالا که شما این متن را میخوانی، پنج نفر از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه مهرورزان در انتظار ند تا به آنها کمک شود که بتوانند درمان شوند و به زندگی عادی شان بازگردند. بیاییم نیاز این بیماران را جدی بگیریم، آنها نیاز به سلامتی دارند، نیاز به زندگی و نیاز به حس خوب اما سرطان جلوی پاسخ به تمام این نیازهایشان را گرفته. ما می توانیم به واسطه کمک های مالی مان کاری کنیم که آنها مراحل درمانی خود را بگذارنند و درست به مانند انسان های عادی زندگی کنند و در این دنیا نفس بکشند

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه
لطفا فیش های واریزی کمک به پویش ( کمپین ) را به واتساب موسسه مهرورزان ارسال کنید شماره واتساب 09166829536

بازدید: 181 مرتبه