کمپین نیکوکاری پویش (کمپین ) عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری پویش (کمپین ) عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال

  نام کمپین:

پویش (کمپین ) عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال


  تاریخ ثبت:

1401/02/20


  تاریخ پایان:

1401/03/31


  بودجه موردنیاز:

20,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

215,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

19,785,000 تومان


  درصد پیشرفت:
1.08درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
3 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
نیکوکار عزیز؛ بر این باوریم که پاداش کارهای خوب نزد خدا محفوظ است و یکی از زیباترین کارهای خوب این است که به همنوعان خود کمک کنیم. 🔹 بدون شک دردها و بیماری های بسیاری در این دنیا وجود دارند که یکی از بدترین آنها بیماری مبتلا به سرطان است. 👈🏻 *اکنون زمان کمک و یاری شما بزرگواران به یک مادر جهت عمل جراحی غدد سرطانی در سر وپیشانی است که دارای دو دختر جوان و شوهر وی معلول می باشد.* 🔸 اگر می خواهید در بهبود و سلامت این بیمار نیازمند سهیم باشید می توانید در حد توان خود کمک هایتان را به یکی از حساب های زیر پرداخت نماید. 👇🏻👇🏻👇🏻

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه
؛

بازدید: 487 مرتبه