کمپین نیکوکاری پویش کمک به خرید آمپول بیماران مبتلا به سر طان

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری پویش کمک به خرید آمپول بیماران مبتلا به سر طان

  نام کمپین:

پویش کمک به خرید آمپول بیماران مبتلا به سر طان


  تاریخ ثبت:

1402/02/21


  تاریخ پایان:

1402/03/21


  بودجه موردنیاز:

300,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

150,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

299,850,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0.05درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
2 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
دوشا دوش یکدیگر در تهیه دارو برای بیماران مبتلا به سرطان گامی برداریم، موسسه مهرورزان حامی بیماران مبتلا به سرطان دعوت به مشارکت در تامین دارو بیماران مبتلا به سرطان

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه
با سلام به کلیه خیرین و نیکوکاران محترم به اطلاع می رسانداین مبلغ کمک درخواستی را برای پدری 35ساله وجوانی 30ساله وپدری 40ساله می باشد

بازدید: 202 مرتبه