خیریه عزیز فاطمه (س)

خدمات خیریه خیریه عزیز فاطمه (س) :چندمنظوره


عضویت:1401/08/01

خیریه عزیز فاطمه (س)

خدمات خیریه:

چندمنظوره


محل خیریه:

خوزستان - اهواز


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

10420043330


شماره ثبت:

263


آدرس:

اهواز فاز یک پاداد شهر خیابان مرداد غربی پلاک 1/2 جنب کلانتری 25


تلفن تماس:
06135719365

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  خیریه عزیز فاطمه (س)


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • چندمنظوره
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:

امضای موسسه: