سفیر عاطفه ایوان

خدمات خیریه سفیر عاطفه ایوان :آموزش معلولین,آموزشی,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های نقدی,خیریه های ساخت مسکن

عضویت:1402/01/25

سفیر عاطفه ایوان

خدمات خیریه:

آموزش معلولین,آموزشی,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های نقدی,خیریه های ساخت مسکن


محل خیریه:

ایلام - ایوان


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

14006502618


شماره ثبت:

72


آدرس:

ایلام شهرستان ایوان خیابان طالقانی


تلفن تماس:
08433220147

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  سفیر عاطفه ایوان


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • آموزش معلولین
  • آموزشی
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های نقدی
  • خیریه های ساخت مسکن
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
اهداف موسسه خیریه کمک به نیازمندان زنان سرپرست خانوار معلولان مطلقه و... سابقه 8 سال ساعات حضور شنبه تا چهارشنبه 8 تا 14

امضای موسسه: