انواع موسسات خیریه

انواع موسسات خیریه


لیست خیریه های ویژه در سامانه خیریه سرو

هیچ موردی وجود ندارد

لیست آخرین خیریه های ثبت نام شده در سامانه خیریه سرو

 تلفن: 08433220147
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-58» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: ایلام - ایوان
 تلفن: 06135719365
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-45» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: خوزستان - اهواز
 تلفن: 06632626406
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-40» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: لرستان - کوهدشت
 تلفن: 09179764501
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-39» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: هرمزگان - بندر عباس
 تلفن: ۵۲۴۴۵۵۳۶
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-32» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: اصفهان - مبارکه

انواع موسسات خیریه