خیریه‌های توزیع کننده

خیریه‌های توزیع کننده

خیریه های خیریه‌های توزیع کننده

هیچ موردی وجود ندارد

 سایر دسته ها خیریه‌های توزیع کننده

اگر شما هم یک خیریه دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت سامانه خیریه سرو ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین خیریه های ثبت نامی در گروه خیریه‌های توزیع کننده

 تلفن: 08433220147
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-58» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: ایلام - ایوان
 تلفن: 06135719365
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-45» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: خوزستان - اهواز
 تلفن: 06632626406
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-40» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: لرستان - کوهدشت
 تلفن: 09179764501
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-39» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: هرمزگان - بندر عباس
 تلفن: ۵۲۴۴۵۵۳۶
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-32» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: اصفهان - مبارکه
 تلفن: 02133438356
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-31» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 05134529990
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-29» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - سرخس
 تلفن: 03153216058
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-27» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: اصفهان - شهرضا
 تلفن: ۰۹۱۵۳۴۲۱۶۳۸
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-25» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: سیستان و بلوچستان - زابل
 تلفن: 06142830268
 لطفا پس از تماس با خیریه بگویید: «آگهی شما را در سایت سامانه خیریه سرو دیده ام و کد «خیریه-23» را اعلام کنید»
 سایت سامانه خیریه سرو،یک سایت تبلیغات تخصصی موسسات خیریه است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال کمک های شما ندارد.
 مکان: خوزستان - شوش