انجمن خیریه حضرت حجت عج

خدمات خیریه انجمن خیریه حضرت حجت عج :توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,کمک جهیزیه


عضویت:1400/07/22

انجمن خیریه حضرت حجت عج

خدمات خیریه:

توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,کمک جهیزیه


محل خیریه:

اصفهان - خمینی‌شهر


مدیر خیریه:

مهدی کمالی


شناسه ملی:

۱۰۲۶۰۰۱۱۱۷۵


شماره ثبت:

۳۴


آدرس:

خمینی شهر خیابان مدرس


تلفن تماس:
031_33677352

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:
http://www.kheyriyehhojat.ir


  انجمن خیریه حضرت حجت عج


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه
  • کمک جهیزیه
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
جمع اوری کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و کمک به ایتام و نیازمند بصورت نقدی و غیر نقدی سایت www.kheyriyehhojat.com واتساپ ۰۹۱۳۴۳۵۶۴۰۴

امضای موسسه: